Turkishtime Dergisi'nin Nisan 2010 sayısında yer alan görüşlerim...

1. Krizle birlikte, şirketlerin reklam bütçelerinden kısarak, PR hizmeti aldıkları ajanslardan haber taleplerini artırdığını biliyoruz. Size göre, şirketin kreatif reklam ajanslarına hazırlattığı standart reklamlar mı, yoksa çeşitli mecralarda PR şirketinin etkisiyle yer bulan haber çalışmaları mı daha etkili? Bu iki tanıtım yönteminden hangisinden markaya, imaja ve satışlara daha pozitif bir yansıma oluyor? Örnek verebilir misiniz?
İletişim çalışmalarını böyle iki ayrıma sokmak çok doğru değil. Reklam ve Halkla İlişkiler çalışmaları bir bütündür. Kriz dönemlerinde kuruluşlar genel olarak iletişim bütçelerini kısıyorlar. Ancak şöyle de bir gerçek var ki, reklam çalışmaları çok bütçeli çalışmalardır, halkla ilişkiler çalışmaları ise reklama göre çok daha küçük bütçelidir. Bir marka için reklam çalışmasının kuruluşa katkısı ile halkla ilişkiler çalışmalarının kuruluşa katkı alanları farklıdır, ancak ikisi birbirini tamamlar niteliktedir. Sadece reklam çalışması hiçbir zaman bir kuruluş için yeterli değildir. Çünkü reklam kısa sürelidir, başlar ve biter. İletişim çalışmaları uzun sürelidir ve reklamı yapılan ürünün kamuoyu tarafından tercih edilmesindeki gerekli zemini hazırlar.

2. Reklam ve tanıtımın bazı şirketler için ağırlıklı olarak PR kanadına kaymasının ne gibi etkileri ve sonuçları olabilir?
Yöneticiler ürünün satışı için reklam çalışmalarını pazarlamanın bir yanı olarak görerek her zaman reklam çalışmasını onaylamışlardır. Ancak PR çalışmaları bilinçli ve vizyonlu yöneticilerin kararı ile oluşur. PR çalışmalarında kuruluşun büyüklüğü, pazardaki rekabeti, yöneticinin kariyer planı vs. gibi etkenler vardır. PR çalışmaları marka ve ürün için kurumsal olduğu kadar, ürünün hedef kitlelere daha iyi tanıtımı, özelliklerinin anlatılması amacıyla pazarlama iletişimi dediğimiz yöntemlerle de yapılmalıdır. Bu nedenle, stratejik planı olan kuruluşlarda her zaman hem iletişim hem reklam çalışmaları paralel yürütülür.
3. Son zamanlarda ‘infomercial’ denilen, marka yetkilileri ya da PR ajansları tarafından haber formatında hazırlanan “reklam haberler”e daha fazla rastlıyoruz. Bu reklam haberlerden şirketler nasıl bir verim alabilir? Olumlu ya da olumsuz etkileri neler olabilir?
Advertorial olarak adlandırdığımız, haber çalışmalarını, özellikle bilinçlendirme kampanyalarında, ürünün özelliklerinin tanıtımlarında, uzman görüşlerinde veya sektörel tanıtımlarda planlayabiliyoruz. Bu tarz çalışmalarda içerik, sayfa veya alanın kullanım biçimi önem taşıyor. Gazete veya dergi sayfa yapısı gibi hazırlandığı ve içeriği haber niteliği taşıdığı zaman ancak bizim için advertorial özellik taşıyacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler