İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ : SOSYAL MEDYA

TÜHİD-İDA İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması 2009

Size öncelikle TÜHİD ve İDA olarak bu yıl ikincisini yaptığımız İletişim Hizmetleri Algılama Araştırmamızın “online iletişim” ile ilgili bazı sonuçlarından bahsetmek istiyorum.
- Yöneticiler, kurumsal iletişim faaliyetlerinin iş sonuçlarına etkisi konusunda hemfikir
- Üst yönetim ve iletişim yöneticileri için, iş hedeflerine ulaşmada en önemli 10 iletişim hizmeti arasında online iletişim 5.sırada bulunuyor
- İletişim yöneticilerinin %56’sı, online iletişim hizmetlerini dışarıdan aldığını belirtiyor
- İki yıl sonra önemli olacak iletişim hizmetleri arasında online iletişim, üst yönetim için beşinci sırada çıkarken, kurumsal iletişim yöneticileri, iletişim danışmanı ve danışman şirket çalışanları, akademisyenlere göre ilk sırada online iletişim yer alıyor.
- İletişim sektörünün kendini geliştirmesi gereken alanlar içinde online iletişim sekizinci sırada bulunuyor.

TÜHİD ve Sosyal Medya
TÜHİD web sitesi, blog, twiter, yahoogroups, newsletter, mailing
Altın pusula web, blog, twiter, newsletter

Medya’nın Sosyalleşmesi mi?
İletişim Yöneticisi bunun neresinde?

Yeteneklerimiz, bilgimiz, uzmanlıklarımız!

Online hayat, bütün meslekler gibi, biz iletişim yöneticilerinin iş yapış biçimini, iletişim araçlarını, iletişim yöntemlerini değiştirdi.
Medya iletişimi :
Web sitemiz : Intranet, Extranet, Chat odaları, kriz odaları, basın odaları
Sosyal platformlar var : facebook, twiter, gruplar, paylaşım sitesi vs.
Kişisel platformlar ; bloglar, friendfeed, flicr
Youtube, podcast, vlog, web tv, ıptv, mobil hayat,
Bizim artık iletişim araçlarımız bunlar ve bu araçlar biz iletişimcilerin yaşamını on yıl içinde çok değiştirdi. On yıl sonra nerede olacak, bu hızı hepimiz tahmin edebiliriz,

Biz hangi alandaki çalışmayı yürütürsek yürütelim, “kurumsal iletişim, itibar yönetimi, gündem yönetimi, kriz yönetimi, kurum içi iletişim, medya iletişimi, pazarlama iletişimi, lobi çalışmaları, vs. hangisini yaparsak yapalım, online hayat içinde yapacağımız ana veya destek çalışmaları mutlaka var.
Kriz dediğiniz zaman, bir uçak kazası olduğunda, …
Pazarlama iletişimi …
Hedef kitleler …
Yayınlar… basılı değil… tasarruf,,,
Paydaşlarla iletişim

HALKLA İLİŞKİLER İNTERNET ORTAMINDAN NASIL YARARLANIYOR?
Don Wright’ın araştırmasına göre : iletişim uzmanlarının
17’si mevcutları takip ediyor
44 ‘ü rakipleri izliyor
19’u yatırımcılarla bağlantı kuruyor
18’i kriz için faydalı buluyor
2’si devletle ilgili kullanıyor
Extranet
Extranet ise iletişimdeki pazarlık gücünü planlar.
Özel gruplar için sadece kendi şifre ve kullanıcı adı ile giriş yapabilecekleri iletişimdir. Bazen özel müşteriler veya yatırımcılar için de kullanılıyor.
Extranetin faydası, özel grup için farklı ve hızlı uygulamalar sağlamaktır. Devlet kademesinde veya yatırımcı ilişkilerinde extranet iletişimi kullanılıyor. Çünkü güvenlik, zamanlama çok önemlidir. Hatta bu özel grubun kendi haberleşme grupları ve kendi sohbet odaları bile olabilir.

İtibar Yönetimi
Aktif olarak kullanılabilir. Web siteleri ilk iletişim noktasıdır. Bu nedenle de ilk güncellenmesi gereken alandır. Sorular olabilir, görüşler olabilir, bunların anında cevaplanması önemlidir. Kriz iletişiminde yine önem taşır.

Sponsorluk
Yine internet sponsorluk için yeni bir iletişim kanalı yarattı.

Kurum İçi İletişim
Intranet, sahiplenme kültürünü oluşturur, yerleştirir. Çalışanların görüşlerini aktarmasını sağlar, chat bölümü beyin fırtınası için kullanılabilir. Kurum içi online yayını yine gerçekleştirilecek çalışmalardan biri.
Artık organizasyonlar çok daha şeffaflaşıyor, kurum içi ve kurum dışına bilgiler çok daha hızla akıyor.
Çalışanların, kurum bilgilerine, misyon, vizyon, gizlilik taşıyan bilgiler ve nedenleri gibi kurumsal yönetim bilgilendirilmelerine ihtiyaç var.
BİR İLETİŞİM ARACI BLOGLAR
ABD blog raporu
Advertising Age’in araştırmasına göre, yaklaşık 35 milyon çalışan her gün blogları ziyaret ediyor ve yaklaşık 3,5 saatini bu bloglarla geçiriyor. Bir başka deyişle iş saatlerinin yüzde 9’unu, yani günde en az 40 dakikalarını bu ziyaretlere ayırıyorlar.

Artık medya endüstrisinde de kabul gören bloglar, çok dikkat çekiyor. Blog okuyucularının işyerlerinde çalışırken blogları takip ettiği ve politikadan medyaya kadar her türlü bilgiye bu şekilde ulaştıkları belirtiliyor.

Blogların en çok tercih edilen siteler olduğunu ve ofiste çalışanının çok olduğunu belirtiliyor. Blogların profesyonel internet sitelerinden daha çok üyesi olduğunu da belirtilirken bloglara ayrılan sürenin diğer web sitelerine ayrılan süreden daha çok olduğunu da yine araştırmalarla görülüyor.

Ayrıca AdAge’in araştırma sonuçlarına göre Amerikalı çalışanlar, çalışma zamanlarının yaklaşık 2,2 saatini blogları okumaya ayırıyor. Çalışanlar, çalışma zamanlarının yaklaşık yüzde 1,65’ini işle ilgili olmayan blog sayfalarına bakarak geçiriyor.

Sosyal Medya’nın mı Obama’nın mı zaferi?
Destek toplama
Temsilciler
Üst düzey temsilciler
• Cep telefonu
• E mail
• Micro hedef
• Events
• Toplumlar
• Doğrudan iş ve sosyal hizmetler sağlamak
• Bloglar ve CGM
• Toplumsal ağlar
• Araştırma
• Website
• Reklam yapmak
OBAMA HERYERDE
Migente.com
• Digg
• Orkut
• Event
• Facebook
• Youtube
• Gmail
• Myspace
• Flickr
• Eorts
• BlackPlanet.com
• Obama
BAZI RAKAMLAR

• Email listesinde 13milyon kişi

• 3mn kişisel telefon görüşmeleri

• Telefon mesajları için 3 mn kaydetti, her biri 5-20 msg/mth sahip

• Mybarackobama.com sitesi Her ay 9mn ziyaretçiye sahip

• 1mn kadar üyesi var

• 2 mn kadar profil var 500,000 blogla beraber

• 3 mn online donor

• 35,000 tane gönüllü grup, 200,000 çevrimdışı etkinlik

• 70.000 para artış merkezi

• 2000 resmi internet videosu

• 80 mn kereden daha fazla izlendi

• 450,000 kullanıcı video üretti

Gerçek Sonuçlar:
• Oy almak
o 30 yaş altındaki kişilerden %66 oy aldı


3 Haziran 2009.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler