Ne olursanız olun, en iyisi olmaya çalışın, hedefiniz olsun, yaptığınız iş onun için basamak olsun

Siz her şeyi bileceksiniz, ama mesleğinizi çok daha iyi bilmelisiniz.

İletişimcilerin nitelikleri

- - Türkçe bilgisi / yazılı konuşma
- - Genel kültür
- - Gazetecilik deneyimi
- - Dış görünüme dikkat
- - İnsanı sevmek
- - Güleryüz
- - Görgü kuralları, topluluk içinde davranma
- - Çabuk kavrayan, örgütçü, dürüst , esnek,
Sağduyu, araştırıcı yanı gelişmiş
- - Kendine güvenen
- - Yabancı dil
- - Teknoloji ile dostluk


Tabi meslek bilgileri, stratejik düşünme, takım çalışması, analiktiklik, gibi bazı özellikler de yine sizi bekliyor.

Halkla ilişkilerin dünü bügünü yarını dediğimiz zaman;

Dün zaten kitaplarda fazlasıyla yazıyor, bugüne de yine kamuoyunu, web sitelerini, yayınları takip ederek ulaşıyorsunuz.
Ama mesleğimizin geleceği konu olduğu zaman işimiz biraz zor...
Çünkü biz artık biliyoruz ki, bütün yollar iletişime çıkıyor...

Sevgili genç arkadaşlarım, emin olun bütün yollar iletişime çıkıyor. Yani hangi iş alanı olursa olsun, her sektörün her işletmenin her yöneticinin iletişim çalışmasına ihtiyacı var.

Halkla İlişkiler, 40 yıl önce çoğunluğun kuşkuyla yaklaştığı bir alanken, bugün kocaman bir sektör.
Gençlerin üniversite tercihleri için ve iş kurmak isteyenler için de gözde bir meslek. Büyümek, güven kazanmak, daha çok tanınmak isteyen kuruluşların vazgeçilmez unsuru.
30-35 yıl önce bir kuruluşta halkla ilişkiler biriminin bulunmasına ya da şirketlerin bu konuda dışarıdan danışmanlık hizmeti almasına “fantezi” gözüyle bakılırken, şimdi çalışma hayatının olmazsa olmaz sektörlerinden biri.

“İletişim kavramına baktığımızda ve “iletişimin sorumlusu kim?” diye düşündüğümüzde karşımıza çıkan iletişimin aslında hepimizin işi olduğudur.

Kuruluşların en alt kademesinde görev yapan elemandan en üst kademesinde görev yapan CEO’ya kadar çok geniş bir yelpaze içinde cinsiyet, eğitim, statü farkı aranmadan iletişim her çalışanın, hepimizin görevi. Önemli olan iletişim disiplinlerinin bütün kademelere yayılması, uygulanması ve bir yaşam biçimi olarak benimsenmesinin, içselleştirilmesinin sağlanması.

Bu konuda da üst düzey yöneticilere ve iletişim yöneticilerine çok önemli görevler düşüyor. Aslında artık halkla ilişkilerin bir yönetim bilimi olduğunun kabul edilmesi, yönetim biliminin en önemli dallarından biri olduğunun kabul edilmesi gerekir. Yöneticiler, hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının geleceği için iletişimi önemli bir yönetim fonksiyonu olarak görmeli ve uygulanması için gerekli ortamı oluşturmalıdır.

Günümüz organizasyon şemalarında iletişim yöneticilerinin pozisyonları CEO’lara çok yakın durumda. Bu da iletişimcilere çok önemli bir sorumluluk da yüklemektedir ki, o da sürekli mesleki gelişim sağlamaları, iletişim dünyasını takip etmeleri, ayrıca yöneticilik ve yönetim fonksiyonları konusunda bilgi sahibi olmaları ve gelişimleri takip etmeleridir.
Bir diğer deyişle;
- - İletişimi yaşam biçimi olarak benimseyen,
- - Kuruluşuna hakim,
- - Üretim ve satış kadar hatta daha da önemli bir yönetim fonksiyonunun iletişim olduğunun bilincinde olan,
- - Hem kendi kariyerleri hem de kuruluşlarının gelecekteki başarıları için iletişimin önemini anlayan ve kavrayan yöneticiler,
Geleceğin yöneticileri olacaklar.
İletişimciler de kendilerini, geleceğin yöneticilerine ve yönetim modellerine, teknolojinin hızına ve sürekli değişime hazırlamalıdırlar.

Bir diğer önemli konumuz: Etik

Her mesleğin, ulusal ve uluslararası standartları olduğunu biliyoruz, bizim mesleğimiz için de aynı şey geçerli. Halkla ilişkiler alanında da meslek etiğinin uygulanırlığı her geçen gün daha da önem kazanıyor.
Hepimizin görevi, sektörümüz, çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar bütününde toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için meslek standartlarımıza sahip çıkmak ve uygulanabilirliğini yaygınlaştırmaktır.

Ancak, bireylerin, toplumun genelindeki deformasyon, bütün meslekleri ve çalışma hayatını da erozyona uğratmış durumda.
Mesleğimizin, sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için hem kişisel hem de mesleki değerlerimize mutlaka sahip çıkmalı ve sonraki nesillere aktarımının sağlanmasını ve uygulanabilirliğini takip edebilmeliyiz.


TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ

1. DERNEĞİN “TÜRKİYE “ADINI ALMASI
1972 yılından beri faaliyet göstermekte olan Halkla İlişkiler Derneği, uzun yıllar süren girişimlerden sonra; 2004 yılında genel kurulda almış olduğumuz yetkiyle yaptığımız başvurular ve takip sonucunda geçtiğimiz yıl içinde “Türkiye “ unvanını almıştır.
Halkla İlişkiler Derneği, 2005 yılında adının başına “Türkiye “yi ekleyerek ulusal bir dernek olma statüsünü kazanmış, ülkemiz genelinde bir çatı oluşturma hakkını da elde etmiştir.

2. ŞUBELEŞME
HİD’in, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği olmasıyla gündeme gelen, şubeleşme hakkı sonrasında öncelikle Ankara, Bursa ve İzmir Halkla İlişkiler Dernekleri ile iletişim sağlanmıştır.

Ankara Halkla İlişkiler Derneği ve Bursa Halkla İlişkiler Derneği 2005 yılı Aralık ayı içinde, İzmir Halkla İlişkiler Derneği ise 2006 yılı Ocak ayı içinde ziyaret edilmiştir.

Ziyaretlerle eş zamanlı olarak Bursa’da Bursa İşadamlarına Derneği’ne Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda, İzmir’de ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine “İşletmeler nasıl halkla ilişkiler uzmanları istiyor? “ konusunda birer konferans verilmiştir.

Görüşmeler sonrasında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren halkla ilişkiler derneklerinin TÜHİD çatısı altında toplanmasına yönelik bir resmi yazı hazırlığı yapılmış ve Ocak ayı içinde AHİD, BHİD ve İZHİD Başkanlarına gönderilmiştir.

Yazı içeriğinde, ülke genelinde mesleki itibarın yükseltilebilmesi için tek ve güçlü bir örgütü oluşturma amacıyla TÜHİD çatısı altında bir araya gelinmesi önerilmektedir. Kendilerine bu doğrultuda TÜHİD’in şubesi olmaları teklif edilmiştir. Konu dernekler tarafından kendi yönetim kurulu toplantılarında konuşulacak ve karar TÜHİD’ e bildirilecektir.
Görüşler doğrultusunda TÜHİD’in şubeleşme sistematiği oluşturulacaktır.

3. YENİ AMBLEM –LOGO4. TÜHİD’İN MESLEK ODASI OLMASINA YÖNELİK GİRİŞİMLER
TÜHİD’ in meslek odası olabilmesi için gerekli girişimler sürecinde TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete 28 Eylül 2005 günü makamında ziyaret edilmiştir.

TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, üye sayısının azlığı nedeniyle derneğimizin meslek odası olmasının mümkün olamayacağını, buna karşılık TÜHİD’in talepleri üzerine TOBB çatısı altında “İletişim Meslek Komitesi”nin oluşturulabileceğini belirtmiştir. Mete ayrıca, TOBB bünyesinde bir oda, sekreter ve raportörün tahsis edileceğini, böylece TOBB nezdinde iletişim ile ilgili konularda çeşitli görüşlerimizden yararlanabileceklerini belirtmiştir.

TÜHİD Üyelerine verilen “Üyelik ve Yetki Sertifikası”nın da TOBB ve TÜHİD onaylı olabileceği konusunda karar alınmıştır.

Yine bu konuda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş ziyaret edilerek, halkla ilişkiler/iletişim hizmeti veren kuruluşların bünye içindeki dağınık yapısına çözüm bulunması rica edilmiştir. İTO, TOBB’un Avrupa Birliği normları çerçevesinde bu düzenlemeyi yapacaklarını belirtmiştir.
İletişim Meslek Komitesi’nin kurucusu TÜHİD olacak ve sonra iletişim sektörünün diğer örgütlerini de davet edecektir.

5. TÜHİD’İN “KAMU YARARINA DERNEK” STATÜSÜNÜ KAZANMASI
TÜHİD’ in kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsünü kazanması doğrultusunda çeşitli ziyaretler yapılmış ve amacımız anlatılmıştır.

Girişimler sonrasında konu ile ilgili tüm evraklar İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmiş ve resmi müracaatta bulunulmuştur. Başvurumuz sonrasında süreç işlemiş, İçişleri Bakanlığı’ndan onay alan evraklar, Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir.

Maliye Bakanlığı temsilcileri 1 ay önce TÜHİD’ e resmi denetimde bulunmuştur. Konu ile ilgili iş takibi ve resmi süreç sonuçlanma aşamasındadır.
Kamu yararına dernek olabilme statüsünü kazanmamız sonrasında, TÜHİD için Hazine, Milli Emlak’tan merkez talebinde bulunulacaktır.

6. TÜHİD ETİK ÇALIŞMASI
Etik kavramının, hem uluslar arası platformdaki hem de bireysel ve kurumsal perspektifteki meslek etiği boyutunda taşıdığı önemin bilinci ile bir dizi çalışma hayata geçirildi.

2004 yılında başlatılan çalışmalar için önce dünya literatürleri taranmıştır. Halkla ilişkiler konusunda sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren yapılar misyon,vizyon, değerler ve etik kodları itibariyle incelenmiştir.

Yapılan ön çalışma sonrasında TÜHİD vizyon, misyon ve değerleri ile meslek ahlakı ilkeleri yazılı hale getirilmiş, tüm TÜHİD üyeleri ile paylaşılmış ve görüşleri istenmiştir. Gelen görüşlerle şekillendirilen metinler son halini almış ve yeniden üyelerimizle paylaşılmıştır.

Bu çalışmanın devamı olarak TÜHİD Etik Kurulu oluşturulmuş ve Çalışma Disiplini belirlenmiştir.

TÜHİD ETİK KURULU ÜYELERİ
Dr.Yılmaz Argüden / Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Süheyl Batum / Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Orhan Birgit / Gazeteci / Geçmiş dönem Bakan ve Milletvekili
Lütfi Doğan / Geçmiş dönem Bakan ve Milletvekili / Diyanet İşleri eski Başkanı
Orhan Erinç / Gazeteci / TGC - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Prof.Dr.Sabih Tansal / Boğaziçi Üniversitesi geçmiş dönem Rektörü
Mustafa Tınaz Titiz / Geçmiş dönem Bakan ve Milletvekili / Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Fügen Toksü / TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı
Agah Uğur / Borusan Holding Genel Müdürü
Prof.Dr.Duygun Yarsuvat / Galatasaray Üniversitesi Rektörü

TÜHİD Etik Kurulu 23 Mart 2006 Perşembe günü bir toplantıya davet edilmiş ve kendileriyle konuya ait tüm bilgiler paylaşılmıştır. Etik Kurulumuzun yapılanması devam etmektedir.

ETHICS in PUBLIC RELATIONS
Halkla İlişkilerde Etik konusunu, yöneticileri, çalışanlara, kamuoyuna daha iyi anlatabilmek ve benimsetebilmek için, bir kitabın dilimize kazandırılması hedeflenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda “Ethics in Public Relations” kitabının Türkçe’ye çevrilmesi kararlaştırılmıştır. Editörlüğünü Yönetim Kurulu üyelerimizin yaptığı Kitabımız, kısa bir zaman içinde okurlarıyla buluşacaktır.

7. HALKLA İLİŞKİLER SEKTÖR ARAŞTIRMASI
Halkla ilişkiler sektöründe mevcut durumu ortaya koymak ve verilerden yola çıkarak sektörel gelişimi sağlayacak adımlar atabilmek amacıyla; halkla ilişkiler sektöründe çalışan profesyoneller (kurum ve ajans), ajans yöneticileri, iş dünyası, akademisyenler ve medya mensuplarını kapsayan bir araştırma yapılması öngörülmüştür.

Araştırmayı gerçekleştirmek üzere öncelikle HDD, İDA, Araştırmacılar Derneği, Prof.Dr. Alaeddin Asna, Prof.Dr.Melda Cinman Şimşek, Prof.Dr.Aydın Uğur, Prof.Dr. Suat Gezgin, Prof.Dr.Haluk Gürgen ve Prof.Dr. Özden Cankaya’ nın davete edildiği bir toplantıda amaç paylaşılmış ve katılımcıların görüşlerine başvurulmuştur.
Toplantı sonrasında kaydedilen gelişmeler doğrultusunda TÜHİD ve İDA bu projede birlikte çalışma kararı almıştır. Araştırmacılar Derneği’nden destek alınamamıştır. GFK ile bir çalışma yapılması kararı alınmıştır.
Ayrıca halkla ilişkiler eğitimcilerine de yönelik bir araştırmanın alt yapısı oluşturulmuş ve önümüzdeki günlerde online ortamda uygulanmasına başlanacaktır.

8- ALTIN PUSULA HALKLA İLİŞKİLER ÖDÜLLERİ
Ülkemizde, halkla ilişkiler sektörünün tek ödüllü yarışması olan Altın Pusula’nın dördüncü ve beşinci organizasyonu ve ödül töreni gerçekleştirilmiştir.

2005 yılında düzenlenen yarışma öncesinde, tüm süreç yeni baştan değerlendirilmiş ve gerekli revizyonlar yapılmıştır. Bu doğrultuda, yarışma kategorileri,ödül kriterleri, başvuru koşulları yeni baştan ele alınmıştır.

4. Altın Pusula Ödül Töreni Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet protokolünün katılımı ile İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

67 projenin katıldığı ve yarıştığı ödül töreni öncesinde Altın Pusula Ödülleri’nin de kurumsal standartları oluşturulmuş ve Ödül törenine ait bir kısa tarihçeyi içeren film hazırlanmıştır.
2006 yılında ödülleri törenle verilen 5. Altın Pusula Yarışması’nda ise 49 proje yarışmıştır. Yine iki bakanın ve üst düzey bürokratların, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı bir yarışma olmuştur.

IPRA Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin tüm dünyadaki başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirdiği Golden World Awards (GWA) yarışmasına uygun olarak, Altın Pusula Yarışması revize edilmiştir. Bu tarz bir düzenlemenin en önemli amacı, başarılı projelerimizin yurtdışı yarışmalara katılmasına da imkan yaratmaktır.

9. TÜHİD İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
TÜHİD ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “ İletişim Eğitimleri “nin ikinci ve üçüncü dönemi gerçekleştirilmiştir.
Eğitimler, 2005 yılında 24 Mart’ta, 2006 yılında ise 16 Ocak tarihlerinde başlamış ve yaklaşık 1,5 ay sonra düzenlenen bir sertifika töreni ile tamamlanmıştır.

Katılımcı sayısı her yıl artan eğitimlerimiz, eğitim takviminin sonunda baştan değerlendirilmekte ve katılımcıların düşünce ve görüşlerine göre yeniden şekillendirilmektedir.

Halkla ilişkiler sektöründeki uygulayıcılara akademik ve profesyonel bakış açısı kazandırmayı hedefleyen eğitimlerde her bir uzmanlık konusu bir akademisyen ve profesyonel uygulayıcı tarafından sunulmaktadır. Halkla ilişkiler sektöründe itibarın yükselmesi amacıyla, ihtiyaç duyan kişilere akademik ve profesyonel uygulama örneklerini eğitim çatısında vermeyi hedefleyen “TÜHİD İletişim Eğitimleri “nin gelen başvurular doğrultusunda önümüzdeki yıllarda senede iki defa düzenlenmesi hedeflenmektedir.
Eğitim faaliyetlerimizin formatı yenilenerek devam edecektir.
TÜHİD iletişim eğitimlerinden 2005 yılında 15 kişi, 2006 yılında da 20 kişi sertifikalarını almışlardır.

10. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER
IPRA – Uluslar arası Halkla İlişkiler Derneği

Global Alliance for Public Relations and Communication Management

CERP - European Public Relations Confederation

Ayrıca, Akdeniz ülkeleri Halkla İlişkiler Federasyonunun kurulması ve Orta Doğu Ülkeleri Halkla İlişkiler Federasyonunun kurulması konusundaki talepler değerlendirilmektedir.11.TÜHİD ADAY ÜYELİK
Aday Üyelik, TÜHİD tarafından, iletişim fakültelerinde öğrenim gören gençlerin sektör ile kaynaşması ve sivil toplumun bireyi olma bilincini kazanması açısından önemli görülmektedir.

TÜHİD Aday Üyelik programı, teorik olarak tamamlanmış ve 2 ay önce üniversitelerle bağlantı kurularak ilk adımı atılmıştır. İletişim Fakültelerinden konu ile ilgili öğretim üyelerini belirlemeleri talep edilmiştir.

GENÇ TÜHİD GRUBU

Aday Üyelik ile Genç TÜHİD’i yaratmak amaçlanmaktadır.

Genç iletişimcilerin ;

• Meslek örgütleri ile erken yaşta tanışmalarına imkan oluşturmak,
• Mesleki deneyim edinmelerine katkıda bulunmak,
• Mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak sistemi kurmak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda aday üyelerin ;
• Dernek üyeleri ile sanal ortamda ve kişiler arası iletişim imkanları kurabilmeleri
• TÜHİD’in geleneksel projelerinde ve komitelerinde görev alabilmeleri
• TÜHİD’in gelişmesine ve gençleşerek daha dinamik bir yüz olmasına katkıda bulunmaları
sağlanacaktır.

Aday Üyelik sistemi, İletişim Fakülteleri ile TÜHİD’in genç iletişim öğrencileri ve akademisyenleri arasında bir iletişim noktası oluşturacak, Halkla ilişkiler mesleğinin gelecekteki uygulayıcıları ya da akademisyenleri olan üniversiteli genç adayları dernek çatısı altında birleştirerek onlara meslek ve mesleğin geleceği konusunda ışık tutacaktır. Bu sistem ile ayrıca, Dernek faaliyetlerinde gençlerin bakış açısına daha fazla yer vermek, dernek çalışmalarına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
12.ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER
İletişim sektörünün önemli bir paydaşı olan İletişim Fakülteleri ile işbirliğimiz 2004-2006 döneminde de artarak devam etmiştir.

15.TÜHİD YAYINLARI

Editörlüğünü Philip Sheppard’ın yaptığı IPRA’nın 15 numaralı son Gold Paper’ının (First Five- PR’s top five issues as seen by the leaders of five of the world’s foremost agencies) Türkçe’ye ve iletişim sektörüne kazandırılması için yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Çeviri bütçesi TÜHİD tarafından karşılan eserin ücretsiz basımı için Rota Yayıncılık ile anlaşma yapılmıştır. Kitap, çok yakın zamanda basılmış olacaktır.

26- www.hid.org.tr-www.tuhid.org - Hid-PR@yahoogroups.com

TÜHİD’in web sitesi güncel olarak yayındadır. Sitenin ingilizce bölümü açılmak üzeredir.

Yaklaşık 2000 kişinin yer aldığı yahoo grubumuz HİD-PR aktif olarak çalışmaktadır.

28 Nisan 2006, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler