“Kuruluşların da yöneticinin de yükselme yolu iletişimden geçer”

“ Halkla ilişkiler bir yönetim bilimidir “

“Geleceğin yöneticileri, İletişimi iyi yönetebilen, farklılık ve beceri üstünlüğü katabilen kişiler olacak”

“Yöneticilerin, halkla ilişkiler çalışmasını yalnızca medyada yer almak olarak algılamaması gerekir”

“Kuruluşlar, uzun sürede itibar kazanır. Bu nedenle yöneticilerin kuruluş itibarının ve saygınlığının korunması ve artırılmasını önemsemesi gerekir “


Halkla ilişkiler, günümüzün en gözde mesleklerinden biri.Yüksek eğitim tercihini yapan gençlerin de, işlerini biraz yoluna koyup da büyümek isteyen kuruluşların da hedefi durumunda.
Bu sektörde çalışan şirketlerin sayısı da hızla yükseliyor. Mesleğin albenisiyle sektöre sürüklenenler kısa sürede pes ediyor, ama mesleğinin erbabı olanlar ciddi cirolu şirketler haline dönüşüyor. Halkla ilişkiler çalışmalarının desteğine ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşların sayısında da gözle görülür bir artış var. Çok değil, 30 yıl öncesine kadar bir kuruluşta halkla ilişkiler biriminin bulunmasına fantezi gözüyle bakılırken, şimdi iletişim danışmanı olmayan şirkete, “genel müdürsüz çalışıyor” muamelesi yapılıyor. Kısaca halkla ilişkiler, artık ekonominin olmazsa olmaz sektörlerinden biri.
Halkla ilişkiler danışmanıyla çalışan şirketler, bunun işlerine olumlu yansımalarını yaşamakta da gecikmiyor. Hepimiz onları daha “işinin ehli” olarak algılamaya başlayoruz farkında olmadan. Bu da halkla ilişkilerin sihri olsa gerek.
Biz de bu sayımızda, halkla ilişkiler denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birini konuk ettik sayfalarımıza. Halkla İlişkiler Derneği’nin Başkanı Fügen Toksü’den, mesleğinin inceliklerini öğrenmeye çalıştık. Biz zevkle konuştuk, sizin de aynı duygularla okuyacağınızı düşünüyoruz.


Halkla İlişkiler günümüzün gözde mesleklerinden biri. Nedir halkla ilişkiler?
Birkaç cümleyle özetlemek gerekirse; halkla İlişkiler bir yönetim bilimidir. Kuruluşların, halkla ilişkiler disiplinleri dahilinde kamuoyuna açılmasını sağlar. Bu nedenle de kuruluşlar ve yöneticiler için çok büyük önem taşır. Kuruluşu bütün olarak görüp, iletişim disiplinleri dahilinde kurum içine ve kurum dışına yönelik faaliyetlerin belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olur.

Başkanı olduğunuz Halkla İlişkiler Derneği’nin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
“İletişim Kimin İşi?” başlığını taşıyan HİD Forumu’nu ve Altın Pusula Halkla İlişkiler ödüllerinin de üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İletişim Eğitimleri projemizi bu dönemde hayata geçirmek istiyoruz. Yine bu dönemde, sağlıklı büyüme politikası ile HİD’e üye olmayan meslektaşlarımızın üyeliğini gerçekleştireceğiz.. Üyelerimizle iletişimimizi etkinleştirecek faaliyetlerimiz olacak. Önceki dönem başkanlarımız ve üyelerimizle sürekli bağlantı halinde olup, sektörün sorunlarını birlikte tartışıyoruz.
www.hid.org.tr adresindeki web sitemizi yenileyerek daha güncel ve etkin hale dönüştürdük. Ayrıca, sektörün kalbinin attığı yaklaşık bin kişilik Hid-PR elektronik iletişim platformunu yönetiyoruz. Bu platform, farklı yaş grupları arasındaki iletişimcilerin konuları etkin olarak tartıştıkları, fikir ve bilgi alışverişi yaptıkları bir elektronik ortam.

HİD’in projeleri neler?
Türkiye Tanıtım Konseyi bünyesinde Türkiye markasının oluşturulmasına destek veriyoruz. Yine bu dönemde eğitim projemizi hayata geçireceğiz.
Meslek etiği üzerinde yeni bir çalışmamız olacak. Bütün sektör örgütlerinde olduğu gibi bizim de görevimiz, sektörümüz, çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kuruluşlar bütününde toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için meslek standartlarımıza sahip çıkmak ve uygulanabilirliğini yaygınlaştırmak.
Ancak bireylerin, toplumun genelindeki deformasyon, bütün meslekleri ve çalışma hayatını da deformasyona uğratıyor. Mesleğimizin, iletişim sektörünün ve ülkemizin geleceği için hem kişisel hem de mesleki değerlerimize mutlaka sahip çıkmalı ve sonraki nesillere aktarılması ve uygulanabilirliğini takip edebilmeliyiz. Tabii her mesleğin uyulması gereken ilkeleri var ve bunları da uygulayacak olanlar o mesleğin sahipleri. Kişisel iş yapış kalitelerinin gelişmesi ve meslek ilkelerinin uygulanması, verilen hizmetin kalitesini artıracağı gibi her mesleği de bulunduğu konumdan daha yukarıya taşıyacaktır. Bu ise iletişim camiasında hizmet veren hepimizin görevi ve mesleğe karşı sorumluluğudur.


İletişim kimin işi?
Aslında bize göre, iletişim hepimizin işi. Kuruluşların en alt kademesinde görev alanlardan en üst kademesinde görev yapan CEO’ya kadar çok geniş bir yelpaze içinde cinsiyet, eğitim, statü farkı aranmadan iletişim her çalışanın, hepimizin görevi. Önemli olan iletişim disiplinlerinin bütün kademelere yayılması, uygulanması ve bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi. Bu konuda da üst düzey yöneticilerle iletişim yöneticilerine çok önemli görevler düşüyor. Geleceğin yöneticileri; iletişimi iyi yönetebilen, farklılık ve beceri üstünlüğü katabilen kişiler olacak.


Türkiye'de halkla ilişkiler mesleğinin en önemli sorunları neler?
Halkla ilişkiler mesleğinin gerçek boyutları ile algılanmasında zorluk yaşanıyor. İşletme yönetimlerinin büyük değişim ve gelişim gösterdiği günümüzde, halkla ilişkiler/iletişim biriminin yönetim içindeki tanımlarında ve konumlandırmalarında yaşanan sıkıntılar var. Unvanlar, yapılan çalışmalar ve mesleki nitelikler birbirini tamamlamayabiliyor.
Aslında halkla ilişkiler bir yönetim bilimi. Yöneticilerin olmazsa olmaz danışmanlarından biri konumunda olması gerekir. Kuruluşların başarılarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi yadsınamaz.Yöneticilerin, kuruluşlarının halkla ilişkilere olan ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri, önemine ve yararına inanmaları gerekir.
Yöneticilerin hem kendileri hem de kuruluşları adına iletişim disiplinleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir ki, ihtiyaçları belirleyebilsinler ve kendilerine sunulan hizmetin kurum içi ve kurum dışı uygulamalarını gerçekleştirebilsinler. Halkla ilişkiler danışmanlarının, kuruluşun geleceğe dönük politikalarında aktif olarak rol alması, kuruluşlar açısından çok büyük yarar sağlıyor.
Halkla ilişkiler çalışmalarının önemine inanan ve sürekli olması gerektiğini bilen yöneticilerin ve kuruluşların başarıları kamuoyuna yansıyor. Ancak, bu düşünce yapısını benimseyen yönetici sayısının biraz daha artması gerekiyor. Yöneticilerin, halkla ilişkiler çalışmasını sadece medyada yer almak olarak algılaması da son derece yanıltıcı., çünkü medyada yer almak çalışmanın yalnızca bir bölümüdür ve bütünün iyi yönetilmesi gerekir.

Halkla ilişkiler yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikler neler?
Halkla ilişkiler yöneticileri, bugün üst yönetimle birlikte, kuruluşların iletişim stratejisini belirleyen kişi konumundalar. Bundan sonraki aşama ise bu strateji çerçevesinde yapılacak çalışmaları belirlemek ve uygulamak. Bu nedenle de mesleki nitelik ve bilgilerin yanında; dünyayı izlemesi, Türkiye’nin gündemini takip edebilmesi, kuruluşların yapısı ve işleyişi, yönetici profili konusunda bilgi sahibi olması gerekiyor.

Dünyadaki trendlerin değişmesi, teknolojinin dünyadaki gelişmeleri hızlı takip edebilme imkanı sağlaması, dünya ile rekabet edebilme ve dünya ölçülerinde şirketlere ulaşma, yöneticilerin ve kuruluşların vizyonunu ve yapısını değiştiriyor. Dolayısıyla iletişim stratejileri ve uygulama alanları da farklılık kazanıyor. Dinamik, yenilikçi, teknolojiyi takip edebilen ve uyum gösterebilen, sürekli gelişime açık kişiler olmalılar ki, işletmelerin değişen yapılarına ve dünyadaki gelişime uyum gösterebilsinler.

Açıklama: 23.03.2004 tarihli Röpartaj Dünyası adlı dergiden...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler