Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler

Prof.Dr.Filiz Balta Peltekoğlu'nun "Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler" kitabından...

1. Yaşamınızdaki kilometre taşlarından söz edermisiniz?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girişim ile birlikte, iletişim sevdası da içime düştü galiba. Okuldan sonra bir yıl çalıştım, ama sanırım yetersiz olacağını anladım, işletme mastırı yapmak istedim. Bir yıl süreyle İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde eğitim aldım. Harvard Üniversitesi ile işbirliği halinde vak’a modeli ile yürütülen bir işletme eğitimi aldık. Oldukça yoğun bir programdı. Ama ben akıllıca bir seçim yaptığımı bugün çok daha iyi anlıyorum. Çünkü bir iletişimciye farklı bir yön, değişik bir bakış açısı veriyor ve olayları çözebilme ve koordinasyon yönlerini fazlasıyla geliştiriyor. Sonrasında ise çalışma hayatıyla birlikte şekillenen mesleğinize sahip olabiliyorsunuz.

2. Hem halkla ilişkiler, hem sektör hem de TÜHİD’le ilişkin nasıl başladı? Bu süreçte aldığın eğitimin etkisinden söz edebilir miyiz?
İletişim fakültesini bitirdikten sonra, doğal olarak mesleğinizi yapmak istiyorsunuz ve öyle bir arayış içinde oluyorsunuz. Böyle bir dönemde işveren örgütünde basın, yayın ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmaya başladım. Böylece mesleği tanımayı, öğrenmeyi, yönetici olmayı bütün aşamalarıyla gördüm. Bu süreç içinde de 15 yıl önce Ergüder Tırnova’nın başkanlığı döneminde HİD’e üye oldum. Sonrasında Prof.Dr.Alaeddin Asna başkanlığındaki yönetim kurulunda görev aldım. Meral Saçkan’ın başkanlığında yine yönetim kurulunda bulundum, sonrasında ise bayrağı ben devr aldım.
İletişim eğitimi alanlar ve bu mesleği yapanlar, mesleklerinin adeta bir gereği olarak, TÜHİD çatısı altında toplanmalıdır.

3. Uzun yıllardır düşünülen HİD’den TÜHİD’e giden yolculuk sizin döneminizde gerçekleşti bu süreci anlatabilir misiniz?
TÜHİD bugün 35. yılını kutladı. Türkiye adını almak, hemen hemen bütün yönetimlerin hayaliydi ve çalışma programındaydı. Biz bu konuyu biraz daha önemsedik, çünkü artık Türkiye unvanını almadan yeni vizyonları gerçekleştiremeyeceğimizi, atılım yapamayacağımızı gördük. Bu nedenle de ciddiyetle ele aldık, prosedürlerini yerine getirdik, lobi çalışmalarında bulunduk ve sonuç olarak Türkiye adını aldık. Böylece geçmiş dönem başkanlarımızın da hayali olan bir çalışmayı gerçekleştirmiş olduk.

4. TÜHİD’in hedefleri nelerdir?
TÜHİD’in en önemli hedefi, TÜHİD Merkezini oluşturmak, mesleki yeterlilik belgesi ve akreditasyon olacaktır. İletişim artık bir yönetim bilimi olarak kabul ediliyor. Böyle olunca, mesleği yapanların da kendilerini geliştirmeleri ve meslek örgütünün meslek belgesini taşımaları gerekecektir. Önümüzde çok hedef var, ancak bunları belirli bir strateji çerçevesinde yıllara yayarak yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biz üç yıldır önceliği alt yapı çalışmalarına ve kurumsallaşmaya verdik, bunları da çok kısa zaman içinde sonlandıracağız.

5. TÜHİD’in diğer meslek örgütleriyle ilişkileri hakkında bize neler anlatabilirsiniz?
TÜHİD’in iletişim sektöründeki bütün meslek örgütleriyle sıcak ilişkileri ve işbirliği var. İDA-İletişim Danışmanları Derneği birlikte projelerde çalıştığımız, güçbirliği yaptığımız bir dernek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Gazetecileri Derneği, Bilişim Muhabirleri Derneği, Reklamcılar Derneği, Doğrudan Pazarlamacılar Derneği, TOBB, TİM birlikte çalıştığımız diğer meslek örgütleri.
Diğer yandan uluslar arası anlamda, IPRA-Uluslar arası Halkla İlişkiler Derneği, CERP Batı Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu, Global Alliance Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi örgütleri de yine üyeliklerimiz nedeniyle birlikte çalıştığımız örgütler.

6. Bugün kaç TÜHİD’in kaç üyesinden söz edebiliyoruz? Üyelerin kaç tanesi akademik dünyayı temsil ediyor, kaç tanesi sektörde?
TÜHİD’in 2007 yılı Kasım ayı itibariyle 263 üyesi bulunuyor. Bu gruptan 13 üyemiz Akademik yaşamdan, 250 üyemiz sektörde çalışan, yönetici veya ajans sahibi konumlarında bulunuyor.
7. Son yıllarda üye sayısının artmasından söz edebilir miyiz? Yıllara göre artış oranları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2004 yılında 245 olan üye sayımız bugün 263’e ulaştı. Sektörümüzde çok fazla uzman olmaması, bizim üyelik sayımızı da etkiliyor. Bir de sivil toplum bilinci ve gönüllülük bilinci, sektör örgütünde bir arada olma isteği de yine TÜHİD bünyesinde meslektaşların güç birliğini engelliyor.

8. Bu artış sektörü temsil edenlerin sayısı ve öğrenci sayısıyla ilişkili ve doğru orantılıdır diyebilir miyiz?
Sektörde görev yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak, üye sayımız aynı paralelde artış göstermiyor. Aslında üyelik için çok daha fazla başvuru almış olmamız gerekirdi, ancak öyle değil. Diğer yandan gençlerin TÜHİD üyeliği daha zor olduğu için, onlar için Genç TÜHİD’i yaratarak orada buluşmayı planlıyoruz.


9. Başkanlığınız döneminde TÜHİD’in attığı adımları sıralamanızı istesek aklınıza ilk gelenler neler olurdu?
Öncelikle TÜHİD’in “Türkiye” unvanını alışı diyebiliriz. Uzun süreli bir çalışmanın eseriydi. Kurucumuz Alaeddin Asna “25 yıllık hayalimi gerçekleştirdin” demişti. Derneğimiz için önemli bir gelişmeydi. Sonrasında “kamu yararına dernek” statüsüne geçmek için bütün çalışmaları ve prosedürleri tamamladık, kitap yayınlandığında bizim de statümüz değişmiş olabilir. Altın Pusula yarışmamızın sürekliliğini sağladık, yedincisini bu yıl yapıyoruz. Bütün iletişim fakülteleri ile işbirliği sağlamaya çalıştık.
Etik kodlarımızı belirledik. TÜHİD Etik İlkelerini, bütün uluslar arası kodları inceleyerek ve ülkemiz iş hayatını düşünerek yeniledik. TÜHİD Etik Kurulu’nu oluşturduk ve çalışma ilkelerini belirledik. TÜHİD İletişim Eğitimlerini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdik. Online iletişim, web iletişimi bizim öncelikli iletişim araçlarımız oldu. TOBB bünyesinde İletişim Meclisi’nin kurulmasını sağladık ve aktif olarak görev aldık. Uluslar arası ilişkilerimizi artırdık. CERP-Batı Avrupa Halkla İlişkiler Konfederasyonu’nun yönetim kurulunda görev aldık ve uluslar arası anlamda çalışmaya ve sektörümüzü ve ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Global Alliance yine etik konusunda çalışan sektör örgütümüz, yine orada da aktif olarak yer alıyoruz .

10. Etik ve Meslek Ahlak İlkeleri üzerinde yıllardır çalışılan konular. Son yıllarda yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bize anlatır mısın neler yapılıyor?

TÜHİD meslek ahlakı konusunda çok hassas. İlkelerimizin en son Alaeddin Asna hocamızın ikinci başkanlığı sırasında yenilendiğini hatırlıyorum, o yönetimde ben de yer alıyordum. Ancak, kavramlar ve etkileri zaman içinde değişebiliyor, yenilenmesi gerekiyor. Bu nedenle de Etik ilkelerimizi yeniledik. Sektörümüzle ilgili dünyadaki bütün örgütlerin etik ilkelerini ve çalışma yöntemlerini inceledik. TEDMER ile bağlantı kurduk. TÜHİD için yeni ilkeleri belirledik, üyelerimizle paylaştık. Etik Kurulumuzu oluşturduk, çalışma disiplinini belirledik. Ve bu çalışmaları da internet sitelerimizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınladık.

11. TTK “Türkiye Markasıyla ilgili çalışmalar ne kadar mesafe alabildi?
Türk Tanıtım Konseyi, TÜHİD’in de yer aldığı 13 sivil toplum kuruluşunun ortak çalışmasıydı. İki buçuk yıl süren bir süreç içinde Türkiye’nin tanıtımı konusunda çalışıldı ve hazırlanan rapor, Sayın Başbakan’a arz edildi. Sanıyorum, gereken yapılanma için kendilerinden talimat bekleniliyor.


12. Sevgili Meral Saçkan döneminde yönetim Kurulunda birlikteydik ve Meral Saçkan’ın başkanlığı döneminde başladığını hatırladığım “Altın Pusula” tüm hızıyla farklı kategorilerde devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersin? Genç katılımcılar, sektöre katkısı v.b.?
Altın Pusula hep birlikte yer aldığımız, Meral Saçkan arkadaşımızın başkanlığı döneminde başladı, birinci ve ikincisini Meral Başkan ile gerçekleştirmiştik. Bugün yedincisini yapıyoruz. Artık kabul edilebilir bir yere geldi, sürdürülebilirliğini sağladık ve iletişim projelerinin katıldığı tek yarışma. Objektifliği, jüri üyeleri ve online değerlendirmesi ile kendini ispat etmiş bulunuyor.

13. Gençlik kollarını kurulmasıyla ilgili çabaları biliyoruz. Bu konuda ne kadar yol alındı. Gençlerin üyelikleri ne zaman başlatılıyor?
Genç TÜHİD, 25 yaş altı iletişimciler, öğrenciler için hazırlanan bir projemiz. Üniversitelerin ve hocalarımızın desteği ve katkısı ile gerçekleştireceğiz. Gençler proje olarak içinde bizzat çalışacak, bunun staj olarak kabul edilmesini, derslerinde proje olarak işlemelerini önereceğiz.
2008 yılında gerçekleştireceğimizi planlıyoruz.

14. Genellikle eğitim ve insan kaynaklarıyla ilgili olarak akademik dünyadan beklentiler oluyor. Peki bu bağlamda TÜHİD ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için TÜHİD’in bize müjdesi var mı? Örneğin staj koordinatörlüğü gibi…
TÜHİD genç iletişimciler için “Genç TÜHİD”i yaratmayı planlıyor. Bu plan çerçevesinde de bir insan kaynakları ve staj bölümleri de oluşacak. Ancak, bu yapılanmayı sağlamak da çok kolay değil bildiğiniz gibi. Yine de bugün elektronik iletişim platformlarımız ile gençlere ve öğrencilere bu konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz.


15. Göreve gelirken koyduğunuz hedeflerin ne kadarına ulaşabildiniz? Yeni hedefleriniz neler ?
Her seçim dönemi sonrasındaki yönetim hedeflerimize ulaşmakla birlikte fazlasını gerçekleştirdik. TÜHİD alt yapısını tamamlamış ve kendini ispat etmiş durumda.
Yeni hedeflerimiz her zaman var, çok daha geniş hayaller içindeyiz ve biz süreç içinde hepsini gerçekleştirmek için çalışacağız. Önceliğimiz, TÜHİD merkezinin hazırlığı ve mesleki yeterlilik belgesi ve akreditasyonun sağlanması olacak.

16. Yine 25 yıl sonra TÜHİD’i nerede hayal ediyorsunuz?
TÜHİD bugün 35 yaşında. Ben 25 değil, 15 yıl sonrasını hayal edebiliyorum. TÜHİD bu hızla giderse çok etkin bir örgüt haline gelecektir. Gereken yapılanma tamamlandığında TÜHİD profesyonelce çalışmaya başladığında, hızla gelişen iletişim sektörünün güçlü bir örgütü olacaktır.

ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER….
Ben çok teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu
M.Ü. İletişim Fakültesi/ Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler