"Sponsorluk, ticari sonuçları da hedefleyen bir iletişim aracı"

TOSFED’in varoluşuna ve bugünlere gelişine hep beraber şahidiz. Gösterilen büyük bir özveri ve fedakarca çalışmalar TOSFED’i bugünlere taşıdı. Türkiye’de olmayan bir çalışma yaratıldı, üstelik de uluslar arası boyuta taşındı.

TOSFED’in uluslar arası yarışların bir ayağını Türkiye’ye taşıması, çok önemli bir sektörel başarı. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye’nin uluslar arası tanıtımının da çok önemli bir ayağını teşkil ediyor.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sivil toplum kuruluşlarının nicelik ve nitelik olarak yüksekliği ile doğru orantılı olduğunu düşünürsek, hepimizin üstlenmesi gereken görevler var. Bu görevleri yaparken de sivil toplum kuruluşlarının desteğe ihtiyacı var. Bu desteği ise paydaşların göstermesini bekliyoruz.

Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde, rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitle ile duygusal bağ kurmak ve az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak önem kazanıyor.

Artık tüketiciler, hayat tarzını, duyguları da satın almak istiyorlar. Bu nedenle de sponsorluk etkin pazarlama araçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Yani sponsorluk, ticari sonuçları da hedefleyen bir iletişim aracı. Aynı zaman da da iki yıl önce sağlanan düzenlemelerle gider gösterilebilen ve etkinliği ölçülebilen bir iletişim aracı.

Türkiye'de kurumlar yaratıcılıklarını kullanmak ve doğru iletişim tekniğini seçmek için büyük çaba gösteriyorlar. Artık ürettikleri ürünlerden daha çok topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkıyorlar. Kurumsal sosyal sorumluluğun temelinde ise 'topluma geri verme' ilkesi yatıyor.

Her kanaldan iletişim bombardımanına tutulan tüketicilerin kendilerine sponsorluk kanalıyla iletilen mesajlardan daha çok etkilendiği de yine belirtiliyor.

Özellikle üst düzey teknolojik imkanları, gücün, mücadelenin ve zamana karşı yarışmanın insanın ve doğanın içiçe geçtiği en önemli spor dalı olan motor sporları sektör ayrımı yapılmadan bütün kuruluşların ilgisini ve tüketici kitlesini çekecektir.

Doğru yapılan sponsorluklar hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşır. Tüketici önem verdiği konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kamuoyu artık topluma katkıda bulunan şirketlere daha çok itibar etmekte ve bu tercihi tüketime de yansıtarak satışları arttırmaktadır. Çünkü tüketiciler artık ürünün kalitesi kadar onu üreten kurumun imajına ve itibarına da önem veriyor. İmajı geliştirmek için de kurumsal sosyal sorumluluk en uygun iletişim kanallarının başında geliyor.

Tabii ki sadece sponsorluk yapmak yeterli değil. Önemli olan doğru sponsorluğu yapmak, hedef kitleye, kurum stratejisine uygun doğru projelerin seçilerek, kamuoyunda yeterli algılamayı sağlamak. Sponsorlukların doğru iletişim stratejisi ve halkla ilişkiler uygulamaları ile desteklenmesi ve değerlendirilmesi de başarıda çok önemli etkendir.

Sizlerin bu doğrultuda TOSFED faaliyetlerine katkınızın olacağına ve kuruluşlarınız adına ülkemiz için yapılan her faaliyete katkınız olacağına inanıyoruz ve bekliyoruz.

Açıklama: 15.02.2006 tarihinde gerçekleşen TOSFED'in yeni dönem toplantısından...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler