Sürdürülebilirlik Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Size öncelikle TÜHİD ve İDA’nın şubat ayında birlikte gerçekleştirdikleri, “2.İletişim Hizmetleri Algılama Araştırması”nın sonuçlarının bir bölümünü aktarmak istiyorum.
- İş hedeflerine ulaşmada en önemli 7 iletişim hizmeti sıralamasında ilk sırada Kurumsal İtibar yönetimi geliyor
- İletişim danışmanlarından son iki yıldır en fazla talep edilen hizmetler içinde ikinci sırayı Kurumsal Sosyal Sorumluluk alıyor
- 2 yıl sonra önemli olacak iletişim hizmetleri sıralamasında ilk sırada itibar yönetimi, altıncı sırada kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yer alıyor.
- Şirketiniz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetinde bulunuyor mu sorusuna yöneticilerin %74’ü evet diyor.
Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı, “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanıyor. Bir başka deyişle, insanla doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları sonuna kadar tüketmeden, bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşıyor.
Temel olarak sürdürülebilir kalkınma:
Ekonomik açıdan dünya piyasalarıyla rekabet edebilen, insanların temel ihtiyaçlarının uygun şekilde karşılandığı, refah düzeyini yükseltici,
Toplumsal açıdan hakkaniyetçi, eşitlikçi; dezavantajlı grupları kapsayıcı ve yaşam kalitesini yükseltici,
Çevre ve doğal sistemler açısından önleyici/koruyucu/iyileştirici
olacak şekilde birbirini destekleyici ve bütünleyici; nesiller içi ve nesiller arasında dengeli olarak planlanması ve yönetilmesi süreci olarak görülüyor.
Kurumsal sosyal sorumluluk kavramları, dünyada artık ‘sürdürülebilir kalkınma’ olarak da tanımlanıyor. Sürdürülebilir kalkınma, bir şirketin kurumsal davranış biçimini ve kimliğini ve buna bağlı olarak da şirketin ulusal ve uluslararası pazarlardaki itibarını sorguluyor.

Bugün sürdürülebilir kalkınma konusunda dünya çapında bir uzman, Novartis Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Klaus Leisinger in kıymetli görüşlerini ve tecrübelerini bizimle paylaşacak olmasını biz iletişimciler için şans olarak görüyorum.

Prof. Dr. Klaus Leisinger Kimdir?

Lisans eğitimini İsviçre Basel Üniversitesi’nde ekonomi ve sosyal bilimler üzerine yapan konuğumuz, 1947 Almanya doğumludur.
12 senedir yönetim kurulunda bulunduğu Novartis Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı’nın, 2002 yılından beri yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Vakıftaki görevinden önce Novartis Ciba markasının Doğu Afrika CEO’luğunu yürüttü. Halen İsviçre’de bulunan Basel Üniversitesinde sosyoloji dalı öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. İş etiği, globalleşme, ilaç firmalarının kurumsal sosyal sorumluluk alanlarının yanı sıra insan hakları ve iş hayatı konusunda da uzmanlığı bulunyor. Washington Georgetown Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Bankası gibi birçok farklı ulusal ve uluslararası kuruluşa danışmanlık görevlerinde bulundu. Doktora sonrası ‘ En Az Gelişmiş Ülkelerdeki Sağlık Politikası’, Nüfus Politikaları ve Uluslararası iş etiği üzerine çalıştı.

Açıklama:5 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşen "İletişim Sürdürülebilirliği” başlıklı konferanstan...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İzleyiciler